Neřád v říjnu 2021

14.06.2021

Ačkoli začíná teprve léto, neuškodí menší upoutávka na podzimní knižní novinku. Po úspěšné spolupráci s nakladatelstvím Petrklíč, které vydalo první dvě Borisovy knihy a umožnilo mu tím vstup do spisovatelského života, nastal čas udělat další významný krok. Tímto krokem je spolupráce s nakladatelstvím MOBA.

,,Po dvou vydaných knihách nastal čas rozmyslet se, jakým směrem se bude moje tvorba ubírat. Pan Himal z nakladatelství Petrklíč mi umožnil vydat dvě knihy a jeho důvěry si velmi vážím. Pro moji třetí knihu se mi však naskytla příležitost vyzkoušet si spolupráci s větším nakladatelstvím, které nabízí větší možnosti pro můj tvůrčí rozvoj, a to nepochybně i včetně podmínek, za jakých je kniha vydávána. S panem Himalem jsem svůj ,přestup' osobně probíral a i v tomto ohledu mu náleží můj vděk, neboť měl pro mé rozhodnutí pochopení. A mé dvě dosud vydané knihy nadále zůstávají u Petrklíče," uvádí Boris ke změně nakladatelství.

V říjnu roku 2021 se tak čtenáři mohou těšit na horkou novinku! Nakladatelství MOBA vydává v rámci edice Původní česká detektivka Borisovu novou knihu s názvem Neřád.